บอกเล่าช่วงเวลาประทับใจของคุณ

รูปภาพ
(JPG หรือ PNG ไม่เกิน 3 MB)

เมื่อกด Send ถือเป็นการยินยอมตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม
เรื่องราวและภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กติกาและเงื่อนไข
วิธีการร่วมกิจกรรมและของรางวัล
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องบอกเล่าช่วงเวลาประทับใจของคุณกับมาสด้า ผ่านทาง www.mazdamoments.co เท่านั้น พร้อมกรอกชื่อ–นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และอัพโหลดรูปภาพของตนเองให้ครบถ้วน
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องกดแชร์ช่วงเวลาประทับใจของคุณกับมาสด้าจาก www.mazdamoments.co ให้ปรากฏบนหน้าเฟซบุ๊กของตนเอง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)
 3. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 17 ส.ค. - 15 ก.ย. 2560
 4. ช่วงเวลาประทับใจที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัล ดังนี้
  • รางวัลที่ 1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดช่วงเวลาประทับใจของคุณกับมาสด้า ในภาพยนตร์โฆษณา จำนวน  4 ท่าน โดยประกาศผลวันที่ 31 ส.ค. 2560
  • รางวัลที่ 2: ภาพวาด Portrait of Moment โดยศิลปินชื่อดัง HIM HP จำนวน 30 รางวัล โดยการประกาศผลแบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ดังนี้
   • ครั้งที่ 1: วันที่ 24 ส.ค. 2560 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 – 23 ส.ค. 2560 จำนวน 7 รางวัล
   • ครั้งที่ 2: วันที่ 31 ส.ค. 2560 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 - 30 ส.ค. 2560 จำนวน 7 รางวัล
   • ครั้งที่ 3: วันที่ 7 ก.ย. 2560 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 31 – 6 ก.ย. 2560 จำนวน 7 รางวัล
   • ครั้งที่ 4: วันที่ 18 ก.ย. 2560 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 7 – 15 ก.ย. 2560 จำนวน 9 รางวัล
 5. ประกาศรางวัลผ่านทาง www.mazdamoments.co และ Mazda Thailand Official Facebook ตามวันที่ระบุไว้ด้านบน เจ้าของช่วงเวลาประทับใจที่ได้รับเลือกจะได้รับการติดต่อจากทีมงานเพื่อแจ้งสิทธิ์ในการรับรางวัล
 6. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 2 รางวัล ต้องรายงานตัวโดย ส่งข้อความเข้ามาที่ Inbox ของ Mazda Thailand Official Facebook โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการติดต่อจากทีมงาน หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และยกสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกลำดับถัดไป
 7. สำหรับผู้ได้รับรางวัลภาพวาด Portrait of Moment โดยศิลปินชื่อดัง HIM HP ทางทีมงานจะจัดส่งของรางวัลภายใน 30 วัน หลังจบกิจกรรม
เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องปฎิบัติตามกติกาให้ครบถ้วนตามที่ระบุ
 2. ภาพของผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพของตนเอง ห้ามคัดลอกมาจากอินเตอร์เน็ตหรือนำของผู้อื่นมาแอบอ้าง หากทีมงานตรวจสอบพบจะตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมทันที
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำเรื่องราวและภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกชนิด โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ
 4. หากภาพหรือเนื้อหาที่ผู้ร่วมกิจกรรมสร้างขึ้นนั้น ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่บุคคลอื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใด
 5. สงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 6. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลข้างต้น โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ ได้
 8. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมตามความเหมาะสม หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สงวนสิทธิ์การแจกของรางวัลให้กับพนักงานของบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่าย เอเจนซี่และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวและญาติของพนักงานบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย เอเจนซี่และบริษัทที่เกี่ยวข้อง