เหมือนพี่น้องอีกคน

วลัยลักษณ์ เดชะศิริพงษ์
มาสด้าคันที่ใช้อยู่นี้เป็นเหมือนความผูกพันระหว่างเรากับน้องฝาแฝด เราใช้เวลาอยู่บนรถด้วยกันตลอด เขาจะรับรู้เรื่องราวของเราทุกเรื่องเพราะเราเล่าทุกเรื่องให้กันฟังอยู่แล้ว แม้แต่เวลาที่เราทะเลาะ ไม่คุยกัน เขาก็รับรู้ เหมือนเป็นคนที่อยู่กับเรา ตลอดเวลา คอยรับรู้อยู่เงียบๆ แบบไม่เคยงอแง เหมือนเป็นแฝดสามนะ เหมือนพี่น้องอีกคน เป็นส่วนหนึ่งของเรา จริงๆ หวงมาก ของเขิง รองเท้าก็ไม่อยากให้มาวาง มันอยู่มานานจนผูกพันมาก ส่วนป้ายทะเบียนก็เป็นเลขส่วนผสมของเราสองคน เลขที่เราชอบคือ 44 ส่วนเลขที่แฝดเราชอบคือ 48
เขียนเรื่องราวของคุณ
Mazda Moments Gallery
ดูทั้งหมด