ร้อนหนาวฝน ก็อยู่เป็นเป็นเพื่อนกัน

โศรดา หาญสัมฤทธิศักดิ์
ทางลาดทางชัน ร้อนหนาวฝน ก็อยู่เป็นเป็นเพื่อนกัน ไม่งอแง ทำให้อุ่นใจเสมอเลย <3
เขียนเรื่องราวของคุณ
Mazda Moments Gallery
ดูทั้งหมด