คิดไม่ผิดเลยที่ใช้รุ่นนี้

เสกสรร กฤษณีไพบูลย์
ผมใช้ Mazda CX-5 รุ่น Disel มีความประทับใจมากเลย
ผมชอบไปแรลลี่ กับพวกเพื่อนเป็นประจำมี ท้ังในประเทศ
และประเทศใกล้เคียง มีรถทุกยีห้อที่ไปแรลลี่ แต่เวลาเติมน้ำมันตั้งแต่จุดเริ่มต้น และตลอดทางที่ไป CX-5 ผม กินน้ำทีมน้อย
กว่าทุกยี่ห้อเลย และอัตราการเร่งก็ดีมากครับ พาร์ทเนอร์
ที่ไปด้วยกัน กลับมาถอย CX-5 เลยครับ ผมคิดไม่ผิดเลยที่ใช้รุ่นนี้ ผมประทับใจมากครับ
เขียนเรื่องราวของคุณ
Mazda Moments Gallery
ดูทั้งหมด