ไปใหนมาใหนด้วยกันตลอด

Supachai Jinga
ตั้งแต่มีเจ้านี้ก็ดูดี//ไปใหนมาใหนด้วยกันตลอด//ครั้งเกิดอุบัติเหตุก็สงสารเค้า//แต่ตอนนี้ดูหล่อแล้ว
ขอบคุณแกมากนะเจ้า Mazda 3 ของฉัน//รักแกนะ
เขียนเรื่องราวของคุณ
Mazda Moments Gallery
ดูทั้งหมด