4 เรื่องราวชนะเลิศ ได้รับการถ่ายทอดเป็นโฆษณา
ผู้ชนะได้รับรูปวาดประจำวันที่ 18-24 สิงหาคม
ผู้ชนะได้รับรูปวาดประจำวันที่ 25-31 สิงหาคม
ผู้ชนะได้รับรูปวาดประจำวันที่ 1-7 กันยายน
ผู้ชนะได้รับรูปวาดประจำวันที่ 8-17 กันยายน